Artikelen van A. den Doolaard

Op deze pagina staan veel kranten- en tijdschriftartikelen van A. den Doolaard vermeld die ik in de loop der jaren tegen ben gekomen. Zonder enige twijfel heeft den Doolaard in de loop der jaren nog veel meer artikelen en columns geschreven, zoals te zien is in het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek en het archief van de Gelderlander. Toespraken en beschouwingen die A. den Doolaard tijdens de oorlog schreef voor de Londense radiozenders De Brandaris en Radio Oranje staan hier niet bij vermeld. Op de pagina Overige bijdragen staan de inleidingen en voorwoorden in boeken van andere auteurs vermeld. 

Wanneer je artikelen van A. den Doolaard kent die nog niet op deze pagina staan genoemd, graag even een reactie onderaan deze pagina. 

"Credo" (gedicht)
in: Het Getij, november 1920 (met als auteursnaam C. Spoelstra jr.)
Ook in: A. den Doolaard, portret van een kunstenaar (Hans van de Waarsenburg, 1982, p. 24-25).
Overigens stelde Marco Entrop in het Nieuw Letterkundig Magazijn 24 (2006) dat "De zoete geur van de liefde Gods" door Skallan Heinz in 'Het Kouter' (augustus 1920) het échte debuut van A. den Doolaard moet zijn geweest...

"Het Interview"
eenacter, Het Masker, maart 1922 (met als auteursnaam Bob Spoelstra)

"Hyperion's klacht"
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1922-2, p. 29-30 (met als auteursnaam Bob Spoelstra)

"Venus verticordia"
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1922-2, p. 132 (met als auteursnaam Bob Spoelstra)

"Los"
gedicht, Het Getij, december 1922 (met als auteursnaam Adorjan den Doolaard, al staat hij in de inhoudsopgave van dit blad weer gewoon vermeld als 'A. den Doolaard')

"Beminnen"
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1923-2, p. 274 (met als auteursnaam Bob Spoelstra)

De acteur thuis - een gesprek met Albert van Dalsum
Het Vaderland, 16 oktober 1925

Kalkoensche kreten uit Plumpuddingland
Het Vaderland, 2 januari 1926

De vuuraanbidders
Het Vaderland, 11 april 1926

"De verliefden"
De Gids, 1926

"Angus" (toneelstuk)
in: Erts, letterkundige almanak 1926

"Aldous Huxley als dichter"
Den Gulden Winckel, jaargang 25 (1926)

"Engelsche letteren"
Den Gulden Winckel, jaargang 25 (1926)

"De Poetry Bookshop en het ‘Chapbook’"
Den Gulden Winckel, jaargang 25 (1926)

"Engelsche letteren"
Den Gulden Winckel, jaargang 25 (1926)

De belegering van de Gioconda
Het Vaderland, 5 september 1926

"Aldous Huxley als dichter II"
Den Gulden Winckel, jaargang 25 (1926)

"John M. Synge (1871-1909) en het Iersche theater"
Den Gulden Winckel, jaargang 25 (1926)

"Engelsche letteren"
Den Gulden Winckel, jaargang 26 (1927)

"H. Marsman"
Den Gulden Winckel, jaargang 26 (1927)

"Gevallen Titanen", "Voorbij de laatste wolk" en "Simson" (gedichten)
in: Erts, letterkundige almanak 1927
in het register van deze almanak is ook te lezen dat A. den Doolaard bijdragen schreef voor De Gids, De Stem, De Vrije Bladen en Den Gulden Winckel, en dat 'John Keats, of het Dichterschap' in voorbereiding was.

De strijd met de roode stieren
Het Vaderland, 30 oktober 1927

"Cuchulain" in: De Vrije Bladen, p.170-

"Haut Dauphiné; een landschapsgedicht"
in: De Vrije Bladen, vierde jaargang afl. XII, dec. 1927, p.338-340

"De moord op 3007 meter - detective verhaal"
De Bron, orgaan voor het personeel der verbonden petroleum-maatschappijen, 1927/10, 1927/11 en 1928/1 (met als auteursnaam C.J.G.S.)

"Met een muilezel door de Dauphiné - de razende reis"
Nederland: proza en poezie van Nederlandsche auteurs, 1927, p.961-970

"Met een muilezel door de Dauphiné - naar de nekharen van den pas"
Nederland: proza en poezie van Nederlandsche auteurs, 1927, p.1097-1099

Vrije Bladen
ingezonden brief, Het Vaderland, 30 januari 1928

"Met een muilezel door de Dauphiné - vader Abraham"
Nederland: proza en poezie van Nederlandsche auteurs, 1928, p.40-48

"Mourik van Meersen: 'Ontmoeting' "
aNti-schUnd, De Gemeenschap, 1928, p. 45-46

"Rie Gilhuys"
interview door A. den Doolaard, in: De Nieuwsgier (zondagsblad), 1927/1928 (?)

Olympische portretten - De voetbal en de liefde
De revue der sporten, 11 juni 1928

Olympische portretten - Portret van agent no. 1517
De revue der sporten, 18 juni 1928

Olympische portretten - Portret van het Argentijnsche eetbestek
De revue der sporten, 18 juni 1928

In memoriam Alfredo Gargiullo
De revue der sporten, 2 juli 1928

De olympische vlag waait
De revue der sporten, 9 juli 1928

Nurmi-Ritola - De blauwe tocht
De revue der sporten, 2 augustus 1928

Voor het startschot en na de bel - Douglas Lowe
De revue der sporten, 13 augustus 1928

Het toeval
Het Vaderland, 30 september 1928

Defresne en de poëzie
Den Gulden Winckel, jaargang 27 (1928)

De waterjagers van de Riou-Sec
Het Vaderland, 9 december 1928

Het verminken van films
ingezonden brief van A. den Doolaard en Gerard Rutten in Het Vaderland, 18 december 1928

"De Zon achterna"
Den Gulden Winckel, jaargang 28 (1929)

"D.H. Lawrence De gepijnigde polygraaf"
Den Gulden Winckel, jaargang 28 (1929)

"Een eerste bestijging in de Dauphine"
verslag bergtocht, maandschrift Onze Aarde, januari 1929

"Tusschen twee hemelstreken"
verslag bergtocht, Onze Aarde, maart 1929

"Avonturen met 1 kruik Rynbende I"
in: Rynbende, blijmoedig maandblad, 1 augustus 1929, p. 13-15

"Avonturen met 1 kruik Rynbende II"
in: Rynbende, blijmoedig maandblad, 1 september 1929, p. 13-15

De vergulde slak op hol
Het Vaderland, 15 september 1929

Een interview met Eisenstein
interview in Berlijn door A. den Doolaard, NRC, 28 september 1929

Filmnieuws - Interview met Sergef Michailowitsch Eisenstein
Het Vaderland, 28 september 1929

"...den laatsten druppel van den sterrenregen - een filmsnapshot"
en
"ik en mijn klankkastje - of 'ontwaken van een vrijgezel' (gramophoon rubriek)"
in: "Nova - 't grootste Nederlandsche magazine", 4e jaargang no. 9, december 1929, p. 807-809 en p. 848-849

Een winterbestijging van den Mont Blanc (4810 M)
Algemeen Handelsblad, 28 maart 1930

Roode wijn en witte sneeuw
in: Rynbende, blijmoedig maandblad, 1 augustus 1930

De maaltijd van twee vagebonden
Het Vaderland, 2 november 1930

De daverende druivenpluk
in: Rynbende, blijmoedig maandblad, 1 december 1930

Door Frankrijk op een spatbord
Het Vaderland, 14 december 1930

Ingesneeuwd!
Het Vaderland, 1 februari 1931

De berenjacht
Het Vaderland, 12 april 1931

De slingeraap van de Karpathen
Het Vaderland, 14 mei 1931

Praag, de stad der hammen en der honderd torens
Ons eigen tijdschrift, juni 1931

Gestoorde nachtrust
Het Vaderland, 26 juli 1931

De geneugten van het zeilen
Ons eigen tijdschrift, augustus 1931

Van koren en lavendel
Algemeen Handelsblad, 16 augustus 1931

De jodelende koe
Het Vaderland, 23 augustus 1931

Revolutie in Andorra
Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1931

Dwars door de Tatra
Ons eigen tijdschrift,september 1931

Het stierendorp
Algemeen Handelsblad, 8 september 1931

De eetbare bommen van Belgrado
Algemeen Handelsblad, 19 september 1931

Paardenrennen in Kroatie
Algemeen Handelsblad, 25 september 1931

Avonturen met een springballon
Het Vaderland, 3 oktober 1931

Van witte moskeeen en groene wouden
Algemeen Handelsblad, 3 oktober 1931

Kinderdoop en zigeunerdansen in Macedonie
Algemeen Handelsblad, 26 oktober 1931

Isidoor krijgt een nieuwen nippel
Het Vaderland, 8 november 1931

Van Balkanbeenen en Derwischdansen
Algemeen Handelsblad, 21 november 1931

De geneugten der sneeuw
Ons eigen tijdschrift, december 1931

Avonturen aan de Zwarte Drin
Algemeen Handelsblad, 20 december 1931

Naar de Villgratner Alpen
De Hollandsche Revue, jrg. 37, 1932

De Radstaedter Tauern
De Hollandsche Revue, jrg. 37, 1932

Ingesneeuwd!
Het Vaderland, 1 februari 1932

Vreugden der sneeuw
in: Rynbende, blijmoedig maandblad, 1 februari 1932, p. 89-93

Slavisch winterfeest
Algemeen Handelsblad, 14 februari 1932

A. den Doolaard (C. Spoelstra Jr.)
in Geschenk, boekenweekgeschenk 1932, p. 45 - 48

Donkerbier zoekt Adelaarseieren
Het Vaderland, 13 maart 1932

Andorra - het kampeerparadijs
Ons eigen tijdschrift, april 1932

Van het forellenklooster naar het dierendorp
Algemeen Handelsblad, 24 april 1932

Glorie en val der Comitadjis (I)
Algemeen Handelsblad, 2 juni 1932

Glorie en val der Comitadjis (II)
Algemeen Handelsblad, 5 juni 1932

Glorie en val der Comitadjis (III)
Algemeen Handelsblad, 8 juni 1932

Van zee tot zee
Algemeen Handelsblad, 17 juli 1932

De Vechtstreek in vogelvlucht
Kroniek, augustus 1932

Dalmatie, het blauwe paradijs
Ons eigen tijdschrift, augustus 1932

In de wilde bergen van Albanie (I)
Algemeen Handelsblad, 21 augustus 1932

In de wilde bergen van Albanie (II)
Algemeen Handelsblad, 28 augustus 1932

Het groene Montenegro
Algemeen Handelsblad, 11 september 1932

Sofia, het Chicago van den Balkan (I)
Algemeen Handelsblad, 2 oktober 1932

Sofia, het Chicago van den Balkan (II)
Algemeen Handelsblad, 24 oktober 1932

Albanië, het vergeten koninkrijk
Ons eigen tijdschrift, november 1932

Koning vloo
Het Vaderland, 11 december 1932

Het massa-huwelijk te Galitchnik
Algemeen Handelsblad, 11 december 1932

"Meneer Rakowski had gelijk"
De Nieuwe Pers, onder redactie van Mr. Drs. A. Börger, no. 1, 1933
N.B.: geschreven onder het pseudoniem 'een rustelooze'

"Helsche machines, merk 'Roma Aeterna'"
De Nieuwe Pers, onder redactie van Mr. Drs. A. Börger, no. 2, 1933
N.B.: geschreven onder het pseudoniem 'een rustelooze'

"Byzantijntjes"
De Nieuwe Pers, onder redactie van Mr. Drs. A. Börger, no. 3, 1933
N.B.: geschreven onder het pseudoniem 'een rustelooze'

De eieren van Tzar Dusan
Algemeen Handelsblad, 7 mei 1933

Het dansende dorp en de ontplofbare paascheieren
Algemeen Handelsblad, 21 mei 1933

"Het congres der P.E.N.-club te Dubrovnik"
Het Vaderland, 2 juni 1933

"Naspel van het P.E.N.-congres"
Het Vaderland, 9 juni 1933

Het feest van de zee te Gdynia
Algemeen Handelsblad, 20 juli 1933

Gesprek met een ter dood veroordeelde - Kosta Todoroff spot met den dood
Algemeen Handelsblad, 23 juli 1933

Kennismaking met Polen
Algemeen Handelsblad, 28 juli 1933

De vrije stad Dantzig
Algemeen Handelsblad, 30 juli 1933

"Tsjecho-Slowakije als toeristenland"
Het Vaderland, 30 juli 1933

Door het land der Hoetzoelen
Algemeen Handelsblad, 25 augustus 1933

Onbekend Oost-Polen
Algemeen Handelsblad, 10 september 1933

Polesie, het land zonder trappen
Algemeen Handelsblad, 17 september 1933

Het roemruchtig ridderspel "Alka"
Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1933

"De olympische vondst"
Het Vaderland, 6 september 1933

"Wanneer de wolven huilen"
in: Bijlage Leven en Werken, no. 1, januari 1934, p. 42-48

"Stamboulsky's dood" en "Een 8 voor teekenen"
in: De Nieuwe Gemeenschap, 1e jaargang nr. 2, februari 1934, p. 84 en p. 120-121

"Balkan voor de Balkanvolken"
Algemeen Handelsblad, 1 februari 1934

Bulgarije en zijn buren
Algemeen Handelsblad, 4 februari 1934

De zigeuners zingen
Algemeen Handelsblad, 25 februari 1934

"Wanneer wolven huilen"
Leven en Werken nr. 3 (orgaan radio VU Holland), maart 1934

"Ogaru der Räuber"
in: Die Sammlung, 1. Jahrgang, 8. Heft, april 1934

"Zwerftochten door Nederland"
in: Een halve eeuw A.N.W.B. 1883-1933, september 1934, p. 65-92

Polen en het Oost-Locarno (I)
Algemeen Handelsblad, 11 september 1934

Polen en het Oost-Locarno (II)
Algemeen Handelsblad, 12 september 1934

Tragi-comedie der minderheden
Algemeen Handelsblad, 21 september 1934

Dictator en soldaat
Algemeen Handelsblad, 10 oktober 1934

Van de hoofdstad, die geen hoofdstad is
Algemeen Handelsblad, 14 oktober 1934

"De doode krijger"
in: De Nieuwe Gemeenschap, 1e jaargang nr. 12, december 1934, p. 680-681

De schapen
in: De Korte Baan; Nieuwe Nederlandsche Verhalen, bijeengebracht door H. Marsman en E du Perron, 1935
Ook in: Moderne nederlandse verhalen, verzameld door C.J. Kelk, 195X, p. 95-103

"Macedonië, twistappel sinds eeuwen"
in: Wij, ons werk, ons leven, 1e jaargang nr. 1, 1 februari 1935, p. 16 en 17:
Macedonië twistappel sinds eeuwen

"Idealisten die bandieten werden"
in: Wij, ons werk, ons leven, 15 maart 1935, p. 16, 17 en 30:
Idealisten die bandieten werden

"Door het land der zwarte bergen"
in: Wij, ons werk, ons leven, voorjaar 1935, p. 20, 21 en 30.

"Wintersport en winterwerk, onbekende kanten van de wintersport"
in: Wij, ons werk, ons leven, 5 april 1935, p. 20 en 21.

Zwerftocht door de Karpathen
in: Wij, ons werk, ons leven, voorjaar 1935, p. 20 en 21.

Europa speelt en danst
in: Wij, ons werk, ons leven, voorjaar 1935, p. 16 en 17

Van zwervers en reizigers
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, eerste jaargang, 1935

Goed ... en goedkoop skiloopen
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, eerste jaargang, 1935

Sneeuw en nevel
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, eerste jaargang, 1935

Alpensport in den zomer
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, eerste jaargang, 1935

Kleine klimtocht
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, tweede jaargang nr 17/18, p. 385-388, 1 september 1936

Per ski van Nice naar Chamonix! (deel 1)
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, tweede jaargang nr 19/20, p. 417-427, 1 october 1936

Per ski van Nice naar Chamonix! (slot)
in: Buitensport, geïllustreerd halfmaandelijksch blad gewijd aan buitenleven, tweede jaargang nr 23/24, p. 481-486, 1 december 1936

"Een zwerver in de bergen"
in: "Volk bij den weg", red. R. Houwink, uitgeverij Callenbach, 1937, p. 11-33

"Brutaal optreden, ook binnen onze grenzen: weest op uw hoede!"
reportage, Het Volk, 3 december 1937

"A. den Doolaard (autobiografisch)"
omstreeks 1938, in: (?), p. 37-40

"Drieste diefstal en vervalsing; Den Doolaard voorgesteld als medewerker van een nazi-blad en zijn werk verminkt"
het Volk, juli 1938

"Welkom in Europa - Thuisvaart van de Afrika-reis"
het Volk, eind jaren '30

"De volkenbond der uitgeworpenen - mensenbloed op gloeiend zand"
Wij, ons werk, ons leven, 5e jaargang nr. 5, 3 maart 1939, p. 11-13

"De volkenbond der uitgeworpenen - Jansen wilde twee minuten te laat binnenkomen......!"
Wij, ons werk, ons leven, 5e jaargang nr. 6, 10 maart 1939, p. 13-15

"Een redding in de bergen"
over zijn ongeluk in de Zwitserse bergen, het Volk, 22 juni 1939

Het lot der weerlozen - het verhaal van een vlucht
Bataviaasch Nieuwsblad, 13 juni 1940

De klaagmuur der kinderen
Bataviaasch Nieuwsblad, 17 juni 1940 (geschreven in Parijs, eind mei 1940)

***

"Tot de spoorwegstakers" en "Tegen de Liese-Aktion"
radiotoespraken van minister-president P.S. Gerbrandy voor Radio Oranje, geschreven door A. den Doolaard, in: Landgenoten!, ingeleid door Prof.Dr. L. de Jong, 1985, p.137-138 en 143-148

"De omzwaai in Tsjecho-Slowakije. Moskou schoof ijzeren vuist naar voren; het westen hield de handen in de zak"
de Gelderlander, 10 maart 1948, p. 1 en 3

De omzwaai in Tsjechoslowakije - Politieke kompasnaald wijst Oost
Limburgsch Dagblad, 11 maart 1948

"Tsjecho-Slowakije tussen Oost en West - De feitelijke achtergrond der crisis"
de Gelderlander, 12 maart 1948, p. 1 en 3

"Vijf weken in Tjecho Slowakije (I) - Vrachtauto naar Praag"
dagboek door A. den Doolaard, de Gelderlander, maart 1948

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - De vrachtrijders van Europa"
de Gelderlander, 16 maart 1948, p. 1 en 3

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - Zo ziet Praag er heden uit"
de Gelderlander, 17 maart 1948

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - Onrust waart door Praag"
de Gelderlander, 19 maart 1948

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - Gesprekken in Praag"
de Gelderlander, 20 maart 1948

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - De schaduw van München"
de Gelderlander, 23 maart 1948

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - De kellner van tien jaar geleden (I)"
de Gelderlander, 25 maart 1948

"Vijf weken in Tjecho Slowakije - De kellner van tien jaar geleden (II)"
de Gelderlander, 26 maart 1948

Ingezonden brief van A. den Doolaard betreffende het krantenverslag van zijn woorden als getuige bij het verhoor van Albert Kuyle voor de Commissie van Perszuivering op 14 april 1948
17 april 1948

"Het genot van het reizen"
de Kampioen (ANWB), 1 juli 1948, p. 11-13

"Het 'E-spiel' niet in de Doofpot"

Wereldspiegel, onafhankelijk maandschrift voor Nederland en België onder redactie van Halbo C. Kool, juli 1948, p. 721-727
overgenomen uit 'Trouw', Amsterdam

's Nachts boven de Oceaan
Limburgsch Dagblad, 9 oktober 1948

Ward en Roebuck: warenhuizen
Limburgsch Dagblad, 16 oktober 1948

Als Harry Truman spreekt....
Limburgsch Dagblad, 20 oktober 1948

De legende van Amerika
Limburgsch Dagblad, 22 oktober 1948

'n dronk op Maastricht!
Limburgsch Dagblad, 23 oktober 1948

Dewey, de kringetjesblazer
Limburgsch Dagblad, 26 oktober 1948

Van Ridders in overall
Limburgsch Dagblad, 29 oktober 1948

Dewey: de beste kansen
Limburgsch Dagblad, 30 oktober 1948

Wat wil Dewey als president?
Limburgsch Dagblad, 3 november 1948

Vaagheidstactiek kostte Dewey de verwachte meerderheid
Limburgsch Dagblad, 4 november 1948

Pittsburg, de staalstad
Limburgsch Dagblad, 5 november 1948

De les van de verkiezingen
Limburgsch Dagblad, 6 november 1948

Reizen in Amerika
Limburgsch Dagblad, 6 november 1948

Harry in hemdsmouwen
Limburgsch Dagblad, 10 november 1948

Zwart Amerika
Limburgsch Dagblad, 10 december 1948

Het donkere Zuiden van Amerika (vervolg)
Limburgsch Dagblad, 16 december 1948

Slavernij in beschaafd Amerika
Limburgsch Dagblad, 17 december 1948

Society in Amerika
Limburgsch Dagblad, 18 december 1948

Een toverformule van drie letters
Limburgsch Dagblad, 24 december 1948

Wonderen van Amerika
Limburgsch Dagblad, 31 december 1948

"A. den Doolaard"
in: Zesentwintig biografieën, Singel 262, 1949, p. 24-26

Geen Sinterklaas in Tennessee
Limburgsch Dagblad, 8 januari 1949

Paradijs zonder bureaucraten
Limburgsch Dagblad, 12 januari 1949

New York, verheven achterbuurt
Limburgsch Dagblad, 15 januari 1949

Het wetsontwerp inzake Perstucht-recht
Ingezonden brief in De Gelderlander, overgenomen in Provinciale Drentsche en Asser courant, 23 april 1949

Met de Nieuw Amsterdam naar Amerika
Limburgsch Dagblad, 7 juli 1949

Ontvangst in New York
Limburgsch Dagblad, 14 juli 1949

Amerika heeft een hard hoofd in het oude en trage Europa
Limburgsch Dagblad, 15 juli 1949

Dreiging over Amerika
Limburgsch Dagblad, 19 juli 1949

Het Atlantisch Pact op losse schroeven door blunders van State Department
Limburgsch Dagblad, 22 juli 1949

Wie de A (van Atlantisch Pact) zegt, moet ook B (van bijdragen) zeggen
Limburgsch Dagblad, 29 juli 1949

In New York gaat lopen vlugger dan rijden met gestroomlijnde auto
Limburgsch Dagblad,  2 augustus 1949

In Amerika neemt de oorlogspsychose toe - Nederland bestemd als slagveld op linkerflank Rijn-linie
Limburgsch Dagblad,  11 augustus 1949

Amerika tussen oorlog en vrede
Limburgsch Dagblad,  13 augustus 1949

In de steenoven, die New York heet, steeg het kwik boven 100 graden
Limburgsch Dagblad,  19 augustus 1949

Dreigend Brits Dollar-faillissement kan alleen in Amerika worden voorkomen
Limburgsch Dagblad, 30 augustus 1949

Wedstrijd met magere Hein hield heel Amerika 18 uur in spanning
Limburgsch Dagblad, 3 september 1949

Marshall-plan bracht geen oplossing voor dollar-crisis in Europese landen
Limburgsch Dagblad, 8 september 1949

In Amerika erkent men geen Europees of internationaal rijbewijs (vervolg)
Limburgsch Dagblad, 24 september 1949

"A Study in Misunderstanding"
Saturday Review of Literature, 24 september 1949, p. 6, 7, 39 en 40

Mensheid slaapt met vermaledijde atoombom onder het hoofdkussen
Limburgsch Dagblad, 6 oktober 1949

Amerikaanse vlootexperts veroordelen het machtigste aanvalswapen
Limburgsch Dagblad, 21 oktober 1949

Onverstandig proces drijft de Amerikaanse communisten in martelaarspositie
Limburgsch Dagblad, 26 oktober 1949

De handelsbeperkingen opheffen ofwel: honger-lijden!
Limburgsch Dagblad, 5 november 1949

Amerika wantrouwt ons land nog steeds in zijn Indonesische politiek
Limburgsch Dagblad, 9 november 1949

De openlucht bioscoop voor veel Amerikanen buitengewone attractie
Limburgsch Dagblad, 26 november 1949

Het Amerikaans graan verrot in oude schepen terwijl Azie honger lijdt
Limburgsch Dagblad, 8 december 1949

Een hongerig Azie wordt spoedig gemakkelijke prooi van het Kremlin
Limburgsch Dagblad, 10 december 1949

Voorraden uranium aan Rusland en radarinstallaties aan Siberie geleverd?
Limburgsch Dagblad, 31 december 1949

The Devil on Skies
Argosy, Mei 1950

De gestalte van Willy Corsari
in: Over Willy Corsari, Henriette van Eijk (samenst.), Amsterdam 1950

Resistance to the End
Argosy, November 1951

Deel van de Sloveense clerus speelde geen mooie rol
Limburgsch Dagblad, 25 oktober 1952

Keeping Holland Above Water - the facts behind the epic struggle
in: the Atlantic, vol. 193, April 1954, p. 110-113

Schrijver en landschap
in: 21 jeugdindrukken, Singel 262, 1955, p. 23-25

Het tiende gebod
in: 18 schrijvers kiezen een boek, Singel 262, 1956, p.18-20

In den beginne was het woord / Overpeinzingen na Boekenweek
De Gelderlander, 10 april 1957, Limburgs Dagblad 13 april 1957

Het circeltje en het streepje
in: 17 auteursgeheimen, Singel 262, 1957, p. 30-36

Het ontstaan van Contact foto/reis pockets
Boekenkorf, febr. 1958, p. 17-18

De koningen van Norderney
in: Tweeërlei schriftuur - gedichten en handschriften van 24 auteurs, Singel 262, 1958, p. 20-23

A. den Doolaard over honorarium pockets
ingezonden brief van A. den Doolaard, Algemeen Handelsblad, 13 december 1958

Het Kreta van Kazantzakis
in: Katholieke Illustratie, 21 maart 1959 (nr. 12), p. 2-6, met (zwart-wit) foto's van Cas Oorthuys en kleurenopnamen van A. den Doolaard. Ook de foto op de cover van het blad (van een Griekse stewardess) is van Den Doolaard.

Griekse pasen op het eiland Hydra
in: Katholieke Illustratie, 28 maart 1959 (nr. 13), p. 8-11, met foto's van Cas Oorthuys.

De witte molens van Mykonos
in: Katholieke Illustratie, 20 juni 1959 (nr. 25), p. 4-7, met foto's van Cas Oorthuys en A. den Doolaard.

Het ontplofte eiland
in: Katholieke Illustratie, 27 juni 1959 (nr. 26), p. 42-45, met foto's van Cas Oorthuys en A. den Doolaard.

Bezoek aan de heilige berg
in: Katholieke Illustratie, 12 december 1959 (nr. 50), p. 4-8, met foto's van Cas Oorthuys en A. den Doolaard.

Athos: eiland van stilte
in: Katholieke Illustratie, 19 december 1959 (nr. 51), p. 43-47, met foto's van Cas Oorthuys en A. den Doolaard.

Duitse korporaal verwisselde onze band op triomftocht naar Amsterdam
Arnhems Dagblad, 4 mei 1960

De waarheid over de ramp met de Lake Fithian
de Gelderlander, 14 december 1960

Kind verbeurd verklaard
in: Gastenboek van Singel 262, 1962, p. 16-20

Zwerftocht door Thailand - Boeddhisme: leer van het "niet-ik"
Limburgsch Dagblad,  30 juni 1962

Kernwapens bieden wel degelijk nieuw gezichtspunt
de Gelderlander, 14 februari 1963

Het vraagstuk der kernwapenen een zedelijk probleem
de Gelderlander, 15 februari 1963

Van de nood een deugd
de Gelderlander, 23 februari 1963. Een fragment uit dit artikel werd later gepubliceerd als "Het staat zo stil te luisteren" in het Wereld Natuurfonds Kerstboek van 1987. Ook in: tijdschrift Gamma, 1994/2

Het trappen en schimpen naar idolen van gisteren
de Gelderlander, 16 januari 1964

Méér pap
brief aan Kronkel, het Parool, 27 oktober 196

Positief pacifisme
G3 (Goede Geest Gemeenschap in Leger en Luchtmacht, Katholiek maandblad), november 1964, p. 363-375

Onthullingen dwingen Jan de Hartog te vertrekken
de Gelderlander, 17 februari 1965

A. den Doolaard schreef één van de zes verhalen uit "Van zes een jaar, zes verhalen van zes auteurs over zes jaren", 1965

Gesol met de Acropolis
de Gelderlander, 1966

De schrijver als een onafhankelijke geest
de Gelderlander, 28 juni 1966

De schrijver als zwijgende geest
de Gelderlander, 28 juni 1966

Hongarije 1956 en Max Nord
in: de Gids, afl. 7/8 1966, p. 157-159. Geschreven als reactie op het artikel 'Hongarije 1956 en de Nederlandse schrijvers' van Max Nord, in hetzelfde nummer. Max Nord reageerde hier weer op met het artikel 'Hongarije 1956 en A. den Doolaard' in de Gids nr. 9 van 1966.

Arbeidersraden en economie in Joegoslavië
1968, ook in: Uit-ge-le-zen 1968 (artikelen uit de Gelderlander-pers)

Rik de stroper - naar eeuwige jachtvelden
3 augustus 1969, ook in: 150 jaar Hoenderloo - een greep uit de geschiedenis van het dorp door A. Hendriks en A.K. van Dijk, 1989, p. 106-107

Pleidooi voor zwervers
de Gelderlander, 1969, ook in: Uit-ge-le-zen 1969 

Een openbaar standpunt / boycot boekenbeurs
in: Mededelingen Vereniging van Letterkundigen, april 1971, p. 27-31

Brief naar Persepolis
de Gelderlander, oktober 1971

Gloria in de witte bergen
de Gelderlander, 24 december 1971

Robinson Crusoe
in: Dat was nog eens lezen, Singel 262, Amsterdam 1972, p. 29-32

Wintersport tussen de wolven
de Gelderlander, 27 december 1972

De grootmoeder van Roodkapje
de Gelderlander, 1972

Niets nieuws onder de zon
de Gelderlander, omstreeks 1972

Kwakkel
column, de Gelderlander, 1972/1973

Ons literaire wereldje
column, de Gelderlander, 1973

Sovjet-Unie ongecencureerd
column, de Gelderlander, 17 april 1973

Smijten met miljarden
column, de Gelderlander, omstreeks 1974

A. den Doolaard: 'Overheidssteun aan opiniebladen is gevaarlijk'
Accent, 16 februari 1974

Joeri Galanskov is dood
in: Verhaal nog es wat 3, samenstelling Wim Hazeu, 1974, p. 41-51

Mensenrechten
column, de Gelderlander, 2 juli 1974

De kogel voor een gedicht
column, de Gelderlander, 18 juli 1974

Toontje
column, de Gelderlander, 16 augustus 1974

Internationale PEN en diplomatie
de Gelderlander, 1974/1975

Vrije uitwisseling tussen oost en west
de Gelderlander, jaren '70

Thieu en de persvrijheid
column, de Gelderlander, 6 februari 1975

Veluwse herinneringen
in: Ons Nationale Park de Hoge Veluwe, red. Wim Alings, 1975, p. 12-16
ook in: Het land der letteren, samenst. A. van Dis / T. Hermans, A'dam 1982, p. 260-263

Hollands dagboek
NRC Handelsblad, 3 april 1976

Jeugd in de DDR
column, de Gelderlander, 1976

A. Roland Holst
In Memoriam, de Limburger, 13 augustus 1976

De mooiste bergwandeling van Europa
de Gelderlander, 23 juni 1977

Oneindig veel beter
1977 (?)

Lekkerbekken
de Gelderlander, 6 oktober 1977

Hoe langer hoe gekker
column, de Gelderlander, 8 oktober 1977

Boerenkool
column, de Gelderlander, 11 december 1978

Open brief aan Sonja Barend
de Gelderlander, 2 maart 1979

Zijn ijs en stoom van hogere kwaliteit dan water? - Lazar Berman, de wetten van de marxistisch-lenistische dialectiek en de uitbarsting van Wim Klinkenberg
Cultureel Supplement NRC Handelsblad, 27 juli 1979

Een landloper in Londen - A. den Doolaard over de conclusies van dr. L. de Jong
NRC Handelsblad, 20 oktober 1979

A. den Doolaard onderweg met zijn gids naar de top van de Mont Blanc
in: Schrijvers tekenen zichzelf - 138 schrijverszelfportretten, ingeleid door S. Carmiggelt, Revisorboeken Amsterdam, 1980

De koppigheid van een eenzame
NRC Handelsblad, 13 december 1980

Het legendarische leven van Jacques Gans
ingezonden brief, in NRC Handelsblad, 20 december 1980

De Londense jaren van koningin Wilhelmina
Ingezonden brief in NRC Handelsblad, 3 januari 1981

Oude dame; Wilhelmina in Londen, 1940-1945
in: Vrij Nederland, 29 augustus 1981, p. 5+8

V.S. Naipaul
Ingezonden brief als internationaal vice-voorzitter van de PEN-Clubs, NRC Handelsblad, 30 april 1982

Klein en kittig
in: Het Salamanderboek 1934-1984, met bijdragen van C.J. Aarts, A. den Doolaard, Kees Fens, Piet Grijs en Jan Kuijper, 1984, p.6-11

De grootste zege van Winston Churchill
in: De Tijd, 14 september 1984, p. 42-47

Op en onder de Mont Blanc
Ingezonden brief in NRC Handelsblad, 16 augustus 1986

Kersttocht per ski naar het St.-Bernardsklooster
in: Het Rode Kruis Kerstboek, samenstelling Ted van Turnhout, 1986, p. 37-43

München
ingezonden brief, NRC Handelsblad, 6 oktober 1988

We hebben sterke forten langs grens van Bohemen
NRC Handelsblad, 20 oktober 1988

Door Van 't Sant om de tuin geleid
NRC Handelsblad, 29 november 1988

King Kong blijft een schim in een mistbank
NRC Handelsblad, 7 december 1988, p.9

Kerstboodschap
Ingezonden brief in NRC Handelsblad, 13 januari 1989

Spellingwee
in: Voor de taal pleiten voor de taal pleite is, drukkerij Bariet, 1989, p. 39-42

Pour Condoler
NRC Handelsblad, 23 september 1989

Macedonië voor de Macedoniërs!
NRC Handelsblad, 14 december 1989

Grieks-chauvinistisch
Ingezonden brief in NRC Handelsblad, 4 januari 1990

Het socialisme bezag het fascisme met verwondering
NRC Handelsblad, 14 mei 1990

Hongertocht naar het landschap Van Gogh
NRC Handelsblad, 31 juli 1990

Mijn goud is echt goud! Mijn boeken vallen niet uit de band!
herinneringen (A. den Doolaard over zijn uitgevers), Vrij Nederland, 26 januari 1991

Mussolini aan reepjes snijden mocht, een partijgenoot niet
in: En niet vergeten - herinneringen aan het Vrije Volk, 1991. p. 36-38
In dit boek komt A. den Doolaard ook nog kort aan het woord over L.J. van Looi in de bijdrage van Hans Hoffmann (p. 31).

Macedonië
ingezonden brief in De Volkskrant, 29 juni 1991
(naar aanleiding van een artikel in De Volkskrant van 15 juni 1991 van "mevrouw J. de Gier, die zich voor schrijfster en journaliste uitgeeft")

Volken die geen natie vormen
NRC Handelsblad, 17 juli 1991

Bewaking vliegbases
ingezonden brief in NRC Handelsblad, 10 februari 1992

Hoe ik schaatskampioen van Frankrijk werd
NRC Handelsblad, 15 februari 1992

(Vetgedrukte titels heb ik niet in mijn bezit)